Now Playing Tracks

ʚBRINɞ: #AboutAlumni หัวข้อของบทความ: มีเพียงหนึ่งเดียว Alumni ผู้ซึ่งเข้าใจในตัวฉัน

aeuybrin:

หนังเรื่องนี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ เกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้ ชายผู้ซึ่งมาจากเกาหลีเหนือพร้อมกับคำสั่งลับ นี่คือบทของตัวละครหลักของเรื่องนี้

แต่ เขาเป็นเพียงแค่นักเรียนไฮสคูลเท่านั้น ชายซึ่งไม่เคยได้รับการฝึกฝนและกระทั่งไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเป็นนักฆ่า!!

We make Tumblr themes